privacy

Privacy Statement
Noud Kops Verzekeringen beschermt uw gegevens optimaal en conformeert zich aan alle wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy. Bescherming van uw privacy is essentieel voor onze bedrijfsvoering.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Noud Kops Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkomen van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij het afsluiten en/of aanvragen van een verzekering of dienst of wanneer u contact met ons heeft, leggen wij persoonsgegevens vast. Wij verwerken deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het onderhouden van contact met u als klant. Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.

Bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst. Voor het afsluiten van bepaalde verzekeringen kunnen wij ook medische gegevens nodig hebben. Gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast in het kader van nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring